Els certificats de professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Oferta de cursos

 • A) administració i gestió
 • Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria (adgd0108)
 • Creació i gestió de microempreses (adgd0210)
 • Assistència a la direcció (adgg0108)
 • Activitats administratives en la relació amb el client (adgg0208)
 • Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (adgg0508)
 • B) comerç i marketing
 • Gestió administrativa i financera del comerç internacional (comt0210)
 • C) informàtica i comunicacions
 • Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web (ifcd0210)
 • Confecció i publicació de pàgines web (ifcd0110)
 • Administració de serveis d’internet (ifct0509)
 • Administració i programació en sistemes erp / crm (ifct0610)
 • Sistemes microinformàtics (ifct0209)
 • D) arts gràfiques
 • Desenvolupament de productes editorials multimèdia (argn0110)
 • Disseny de productes gràfics (argg0110)

Encuéntranos

C/ Jaume Balmes 37
Mataró, 08301 (Barcelona)