La nostra escola està autoritzada per la Direcció General de Pesca Marítima de la Generalitat de Catalunya per impartir els cursos teòrics i efectuar les pràctiques de seguretat, navegació i pràctiques de vela per les titulacions de Nàutica Esportiva.

Oferta de cursos

  • Títols esportius: titulín - pnb - per
  • Patró de iot. capità de iot.
  • Pràctiques.

Encuéntranos

Gran Vía Jaume I 76
Girona, 17001 (Girona)