ESCOLA NÀUTICA GIRONA és una escola homologada per la Generalitat de Catalunya on s’imparteixen classes per a la obtenció de títols de nàutica esportiva. Compte amb un professorat amb més de 20 anys d’experiència i amb un alt índex d’aprovats en els resultats de les convocatòries d’examen. En el mateix sentit i per a complementar l’estudi a casa , facilita un programa informàtic de repàs amb autocorrecció, elaborat pel mateix professorat, on s’avalua l’aprenentatge amb resultats molt satisfactoris a l’hora de l’examen.

Oferta de cursos

  • No constan, consulte a la academia.

Encuéntranos

Plaça Josep Pla, 4, 1r, 8a
Girona, 17240 (Girona)