A Escola de Música A Tempo está inscrita no rexistro de escolas de música da Consellería de Educación co número: 36024033.

Oferta de cursos

  • Formación inicial- 3 a 7 anos
  • Formación básica- 8 a 14 anos
  • Formación básica (xoves e adultos)
  • Formación profesional
  • Preparación para aceso ao grao medio e superior, especialidade clásica e jazz
  • Iniciación á guitarra moderna (rock, pop, blues, country, reggae,folk,etc…)
  • Teoría musical, harmonía moderna e análise
  • Iniciación á improvisación
  • Combo

Encuéntranos

Pz A Castaña 2
Pontevedra, 36002 (Pontevedra)